Środowisko

KRUG ELEKTRO Technologia LED dla zielonej planety
Światło ekologiczne i ekonomiczne

 

ŚRODOWISKO DZIŚ I JUTRO

W poczuciu odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy oraz za jakość życia przyszłych pokoleń Firma Krug Elektro realizuje politykę środowiskową poprzez gamę produktów wykorzystujących technologię LED. Jej fundamentalne założenia to oszczędność światowych zasobów energii i wody, minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów oraz dbałość o bezpieczeństwo i komfort pracy użytkowników opraw oświetleniowych marki Krug Elektro.

 

CELE ŚRODOWISKOWE

1.Ograniczenie wpływu na środowisko naturalne przy produkcji oraz zastosowaniu opraw marki Krug Elektro pod kątem energooszczędności oraz przyjaznych środowisku komponentów, z których powstają.
2. Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej kadry pracowniczej poprzez obowiązkowe szkolenia z zakresu ochrony środowiska a także analizę wszelkich wpływów środowiskowych.
3. Racjonalna gospodarka odpadami z wykorzystaniem selektywnej zbiórki i recyklingu w celu zmniejszania strumienia odpadów wytwarzanych przy produkcji opraw.


ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE
Świat stanął w obliczu realnego zagrożenia zmianami klimatycznymi wywołanymi emisją CO2, ograniczonością światowych zasobów wody oraz produkcją olbrzymich ilości odpadów. Od początku Rewolucji Przemysłowej, w wyniku ekspansywnej działalności człowieka, temperatury w regionach polarnych wzrosły o ponad 1,6 stopni Celsjusza, powodując globalne topnienie lodowców. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego jak łatwo możemy wesprzeć ekologów w ich walce o środowisko przyrodnicze. Wystarczy chociażby oprawy z tradycyjnymi żarówkami zamienić na ekologiczne oprawy z nowoczesnymi źródłami światła firmy Krug Elektro.


OŚWIETLENIE A OTOCZENIE
Światło jest obecne w życiu każdego człowieka, stanowi jeden z najważniejszych czynników oddziaływujących na percepcję otoczenia. Odpowiednie parametry świetlne kreują przyjazne warunki do pracy i życia milionów ludzi. Stąd na całym świecie na cele oświetleniowe zużywa się rocznie blisko 3000 TWh energii elektrycznej, co stanowi ok. 20% ogólnego jej zużycia.
Proekologiczne nowoczesne rozwiązania z zakresu techniki świetlnej sprawiają, że branża oświetleniowa jest szybkim, prostym i wymiernym sposobem ograniczenia negatywnych wpływów środowiskowych. Wyniki światowych badań wskazują, że stosowanie energooszczędnego oświetlenia to jedna z najbardziej efektywnych metod zmniejszania energochłonności gospodarki i przeciwdziałania efektowi cieplarnianemu.

ECO-LIGHT
Firma Eco-Light projektuje i produkuje na rynek oprawy oświetleniowe przyjazne dla środowiska w całym swym okresie eksploatacyjnym. W tym celu produkty Eco-Light są nieustannie unowocześniane, a ich priorytetem jest energooszczędność. By ułatwić Użytkownikom identyfikację proekologicznych rozwiązań świetlnych oraz by wesprzeć ich w walce z nadmierną emisją CO2 stworzono symbol Krug Elektro. Oprawy z tym znakiem gwarantują ograniczenie negatywnych wpływów środowiskowych do minimum, przy jednoczesnym krótkim okresie zwrotu kosztów inwestycji.

 
ECO-LIGHT to oświetlenie ekologiczne i ekonomiczne. Najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu techniki świetlnej sprawiają, że światło które jest w naszym życiu wszechobecne, w minimalny sposób oddziałuje na środowisko i redukuje zagrożenia wynikające z nadmiernej emisji spalin.
Materiały stosowane w oprawach Eco-Light podlegają procesowi powtórnego przetworzenia a stosowanie jednorodnych opakowań eliminuje konieczność ich segregacji. Dzięki zastosowaniu ekologicznych źródeł światła uzyskano najwyższe standardy energooszczędności, nasze oprawy są wolne od szkodliwego promieniowania UV, a ich niskotemperaturowa praca dodatkowo zmniejsza skutki efektu cieplarnianego oraz pozytywnie wpływa na trwałość estetyki obudowy zewnętrznej. Zastosowanie elektronicznych zasilaczy zapewnia natychmiastowy zapłon źródła światła, poprawia komfort i jakoś użytkowania oświetlenia, zwiększa efektywność energetyczną oprawy oraz trwałość zastosowanego źródła światła.

 
ZAŁOŻENIA ŚRODOWISKOWE
Najbardziej istotnymi założeniami dla nas i przyszłych pokoleń to ochrona światowych zasobów nieodnawialnych, zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów i minimalizacja zużycia surowców nieprzetwarzalnych. W tym celu firma Krug Elektro przywiązuje ogromną wagę do procesu doboru dostawców i surowców najwyższej jakości. Ponadto w firmie funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów produkcyjnych i magazynowych, a przeszkoleni pracownicy realizują procesy odzysku poszczególnych elementów w celu ich przetworzenia ponownie do postaci komponentu. Liczne umowy o współpracy podpisane z firmami wyspecjalizowanymi w zbiórce, recyklingu i utylizacji odpadów pozwalają na nieustanne i proporcjonalne w stosunku do rozwoju firmy, zmniejszanie niekorzystnych wpływów środowiskowych.


ŚWIADOMA EKOLOGIA
Ograniczanie wpływów środowiskowych to również przybliżanie Klientom i Użytkownikom naszych opraw rozwiązań, które w świadomy i efektywny ekonomicznie sposób pozwalają na znaczną poprawę bilansu ekologicznego. Kluczowe z tych rozwiązań to zastąpienie opraw z tradycyjnymi źródłami światła energooszczędnymi oprawami w technologii LED.


PRODUKTY
Asortyment produktów Krug Elektro, został ukierunkowany na ograniczenie zużycia energii elektrycznej przeznaczanej na cele oświetleniowe co w konsekwencji wpływa na redukcję emisji zanieczyszczeń przyczyniających się do powstawania efektu cieplarnianego. Naszym celem jest zastosowanie nowoczesnych technologii oświetleniowych pozwalających skutecznie zarządzać zużyciem energii elektrycznej przy zachowaniu najwyższych parametrów oświetleniowych i opłacalności ekonomicznej.


PODSUMOWANIE
Problemy ekologiczne to dziś realne zagrożenie dla naszej planety, dla ludzi oraz przede wszystkim dla przyszłych pokoleń. Firma Krug Elektro poprzez swoje produkty oraz działalność informacyjną zamierza przyczynić się do upowszechniania przyjaznych środowisku rozwiązań z zakresu techniki świetlnej.

 

Pamiętaj: oszczędności wynikające z zastosowania energooszczędnego oświetlenia to wymierne korzyści, które kompleksowo wpływają na pozytywny wynik auditu energetycznego budynków.