SHELL Stacje - paliw płynnych

SHELL - Wykonanie oświetlenia zewnętrznego dla obiektów: - Stacja Paliw Jeziorki /Chojnic - Stacja Paliw Środa Wlkp.