Modernizacja zabytkowego oświetlenia ulicznego Poznań "Most Teatralny"

Modernizacja zabytkowego oświetlenia ulicznego Poznań "Most Teatralny"

Modernizacja oświetlenia "Mostu Teatralnego" w Poznaniu.
 
Z uwagi na brak zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków, na wymianę opraw oświetleniowych oświetlających zabytkowy most w Poznaniu, tutejszy Zarząd Dróg Miejskich zgłosił się do nas w celu wykonania przebudowy istniejących lamp, pod kątem zabudowy energooszczędnych układów LED. Istniejące oprawy były wyposażone w sodowe źródła światła o mocy 70W. Wykonaliśmy przebudowę opraw montując w nich źródła światła LED o mocy 40W. Cały most jest oświetlany przez 22 latarnie, po wykonaniu zlecenia parametry oświetleniowe dla mostu uległy zdecydowanej poprawie, jasność oraz barwa światła podkreślają wyjatkowy charakter tego miejsca. Zapraszamy samorządy do współpracy mające zabytkowe oprawy, wymagające ingerencji we wnętrze.