British Petroleum Stacje paliw płynnych

BP - Kompleksowa modernizacja oświetlenia zewnętrznego na stacji paliw BP w Podaninie