Usługi

Poniżej lista usług z których możecie Państwo skorzystać w naszej firmie

Kompleksowa obsługa techniczna obiektów

usługa ta obejmuje szeroki zakres działań, które mają na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania różnego rodzaju obiektów, takich jak budynki, instalacje, maszyny czy urządzenia.

Instalacje energetyczne

irma wykonuje instalacje energetyczne, które obejmują projektowanie, budowę, modernizację i utrzymanie systemów zasilania w energię elektryczną, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania różnych instytucji, przedsiębiorstw i domów.

Instalacje niskoprądowe

Firma specjalizuje się w wykonywaniu różnorodnych instalacji niskoprądowych, takich jak systemy alarmowe, telewizji przemysłowej, kontroli dostępu oraz sieci komputerowe.

Kompleksowe prace budowlane

Firma specjalizuje się w wykonywaniu kompleksowych prac budowlanych, obejmujących wszystkie etapy procesu budowlanego, począwszy od projektowania i uzyskiwania niezbędnych pozwoleń, poprzez zakup materiałów, prowadzenie prac budowlanych, aż po finalne wykończenie i oddanie gotowego obiektu do użytku.

Wykonywanie pomiarów oraz dokumentacji technicznych

usługi te są niezbędne do sprawdzenia i potwierdzenia zgodności danego obiektu, urządzenia lub systemu z określonymi normami i przepisami. Pomiary mogą obejmować różnorodne parametry, takie jak temperatura, wilgotność, poziom hałasu, parametry elektryczne czy mechaniczne. Dokumentacja techniczna natomiast jest tworzona w celu udokumentowania wyników pomiarów, opisania procesów technologicznych, przygotowania specyfikacji technicznych czy sporządzenia raportów technicznych.

Nadzór nad inwestycjami

Firma wykonuje nadzór nad inwestycjami technicznymi, co oznacza, że monitoruje proces realizacji projektów budowlanych, modernizacji infrastruktury czy instalacji technicznych, zapewniając ich zgodność z dokumentacją, przepisami oraz standardami jakościowymi i bezpieczeństwa.

Informacje kontaktowe

Siedziba

Krug Elektro Sp. z o.o.
60-431 Poznań (PL)
ul. Lęborska 47

Zakład produkcyjny

Krug Elektro Sp. z o.o.
62-090 Kiekrz (PL)
ul. Belgijska 1

Adres rejestrowy spółki

60-688 Poznań (PL)
Jana III Sobieskiego 21 lok. 97

NIP: 9512355900
REGON: 146108655
KRS: 0000419287
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI TECHNICZNEJ

Sławomir Krug   - Prezes zarządu
  +48 602 231 973      biuro@krugelektro.com

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-HANDLOWY

Bogusław Kobuszyński tel.: +48 609 144 940 bkobuszynski@gmail.com

DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY

Paweł Grala   - Prokurent
  +48 502 693 995      p.grala@krugelektro.com

Jadwiga Jóźwiak - Księgowa
info@krugelektro.com